Voedselbank Zaanstreek

Samenwerking met de Voedselbank Zaanstreek

Bij Volkstuinvereniging Jan Vroegop is er al zo’n 40 jaar een perceel grond met een maatschappelijke functie ten behoeve van organisaties buiten de vereniging. Het perceel is achtereenvolgens gebruikt voor tuintjes voor mensen met een fysieke beperking, schooltuintjes en dagbesteding voor cliënten van Het Leger des Heils.

Op dit moment wordt het perceel gebruikt t.b.v. de Voedselbank Zaanstreek . Er komen aardappelen, uien, rabarber, bieten, courgettes en pompoenen te staan.

Tuinleden hebben al pootgoed en stekjes gedoneerd. Het onderhoud van de tuin is onderdeel van het Algemeen Werk, dat tuinleden op het complex verrichten. Uiteraard wordt gehoopt op een goede oogst voor de Voedselbank!