Leger des Heils

Samenwerking met Leger des Heils Zaandam

Sinds enige tijd  werden de schooltuinen niet meer als zodanig gebruikt. Het bestuur is daarom op zoek gegaan naar een passende gebruiker

Wij kunnen nu melden dat met ingang van september 2019 is gestart met een samenwerking met het Leger des Heils, afdeling Zaandam. Deze organisatie was al enige tijd op zoek naar een passende locatie waar geselecteerde cliënten ervaring kunnen opdoen in het bewerken van grond en het kweken van groente. De Zaanse afdeling verzorgt dagelijks voor ca 25 personen een warme maaltijd, en de eigen tuin is te klein om aan de behoefte te voldoen. De voormalige schooltuinen en bestaande opstallen zijn hiervoor zeer geschikt.

Vanaf maandag 2 september 2019 zullen hier, onder professionele begeleiding, ca. acht geselecteerde cliënten ervaring opdoen in het bewerken van grond en het kweken van groente en kruiden. De activiteiten zijn vooralsnog gepland op de maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 uur tot 15.00 uur. De groep arriveert op de werkdagen in een busje wat naast de Westring zal parkeren; zij hebben toegang tot parkeerplaats1, de toiletten in de Westring en de schooltuinen.     

Het bestuur en het Leger des Heils zien veel in deze samenwerking, die niet alleen  een maatschappelijk doel dient, maar de betrokken mensen ook de kans biedt om invulling te geven aan talenten en ervaring op te doen in het werken in teamverband.

Er zijn voor de duur van een jaar afspraken gemaakt over beheer van opstallen, materialen en huur van een deel van de tuinen. Na de wederzijds opgedane ervaringen wordt geëvalueerd en is bijstelling van de gemaakte afspraken mogelijk.

 

0-0-0-0-0-0