Gemeenschappelijk groen en het beleid

Ons complex is 6,5 ha groot en is gelegen ten zuiden van de eeuwenoude Westzanerdijk die het beschermt tegen de noordenwind. Het is vrijwel geheel omgeven door sloten en windsingels die extra beschutting bieden en het heeft een openbare parkfunctie. Vier hectare is aan de leden als hobbytuin uitgegeven. De rest, 2,5 ha gemeenschappelijk groen, wordt door de vereniging onderhouden. Het betreft vooral groenstroken met hoog opgaande bomen en bijbehorende onderbegroeiing. die er van nature thuis horen. Bij elkaar zijn dat meer dan 650 bomen waarvan de els het talrijkst is, gevolgd door es, esdoorn, meidoorn en eik. Met zijn nu meer dan 75-jarige leeftijd heeft ons park hier en daar het karakter van een oud natuurlijk bos gekregen. Vooral langs de voet van de Westzanerdijk, de Jan Vroegoplaan, is dat goed te zien (zie foto). Het spreekt voor zich dat vogels en fauna met veel soorten vertegenwoordigd zijn. Hazen, fazanten, egels en bij de vogels, gaaien, spechten en zelfs snippen en uilen zijn bij ons een vertrouwde verschijning en maken dat we trots op ons groen zijn. Centraal op het complex ligt de rotonde.

In 2017 is door de vereniging een bomenbeleidsplan aangenomen. Een Bomencommissie adviseert het bestuur wanneer het gaat om gemeenschappelijk groen, maar ook ten aanzien van het beleid met betrekking tot bijzonder en beeldbepalende bomen die in de tuinen van de leden staan. In het huishoudelijk reglement is een nieuw art. 14 opgenomen, waarin de bevoegdheden en taken van deze commissie beschreven staan. Het bomenbeleidsplan van Tvt Jan Vroegop vindt u hier: Bomen en groenbeleid 2017