Nieuws

Nieuwjaarsreceptie Jan Vroegop 2024

Het ging er gezellig aan toe op de Nieuwjaarsreceptie van Jan Vroegop. De vereniging organiseert dit elk jaar.

Jan Vroegop is klaar voor het nieuwe jaar 2024 en daarmee ook voor het nieuwe tuinseizoen, Iedereen een mooi tuinjaar, waar dan ook, toegewenst.

Zaanse Toekomststoel op bezoek bij Jan Vroegop

Sinds een paar jaar heeft Zaanstad niet alleen een ‘gewone’ burgemeester, maar ook vier klimaatburgemeesters. Deze vier personen zetten zich actief in voor een beter klimaat. Ze hebben ervoor gezorgd dat Zaanstad de Klimaatcrisis tot zeer belangrijk thema heeft uitgeroepen en ze hebben dit jaar ook de ‘Zaanse Toekomststoel’ in het leven geroepen. Deze toekomststoel gaat langs bij verschillende organisaties en mag daar dan een paar dagen staan. Het is vervolgens de bedoeling dat deze organisaties goede ideeën, tips of toekomstwensen op de stoel schrijven voordat hij naar een volgend adres verhuist. Afgelopen week was Jan Vroegop aan de beurt.

De boodschap die wij willen meegeven is de volgende: “Volkstuinvereniging Jan Vroegop is de groene long tussen woningen en industrie. Een plek waar iedereen welkom is. Een tuinvereniging waar biodiversiteit belangrijk is. En met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals moestuinieren voor de voedselbank”.

De klimaatburgemeesters overhandigen de toekomststoel (en bijbehorende boekjes) in november aan de gemeente Zaanstad. Wij hopen dat alle inzendingen veel inspiratie geven voor het toekomstige beleid van de gemeente, en dat de gemeente nóg natuurvriendelijker gaat worden. Zie voor meer informatie: https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/de-zaanse-stoel-van-de-toekomst-m505

Nieuws uit de Voedselbanktuin

Voor de Voedselbank is de laatste oogst inmiddels geweest dit jaar. Volgens jaar gaat Jan Vroegop weer aan de slag voor de Voedselbank.

de laatste oogst

In de maand juli heeft de Voedselbank aardappelen en courgettes opgehaald. Dit was een groot succes. Begin augustus zijn er wederom kisten met groente klaargemaakt. De Voedselbank was daar uiteraard erg blij mee. Verse groente en fruit worden vrijwel nooit bij de bank aangeboden, maar zijn natuurlijk heel belangrijk voor iedereen en dus ook voor de klanten van de Voedselbank. 

Zaterdag 23 september wordt er voor de derde keer geoogst voor de Voedselbank. Er worden in ieder geval sperziebonen geplukt. Ook kunnen tuinleden, die houdbare groente en/of fruit over hebben, dit aan de Voedselbank beschikbaar stellen.

Productietuin voor de Voedselbank Zaanstreek

Bij Volkstuinvereniging Jan Vroegop is er al zo’n 40 jaar een perceel grond met een maatschappelijke functie ten behoeve van organisaties buiten de vereniging. Het perceel is achtereenvolgens gebruikt voor tuintjes voor mensen met een fysieke beperking, schooltuintjes en dagbesteding voor cliënten van Het Leger des Heils.

————————————————————————————————————————–

Afbeelding met boom, gras, buitenshuis, grond

Automatisch gegenereerde beschrijving

En nu wordt er hard gewerkt door een groep tuinleden, om het perceel voor te bereiden en in te zaaien t.b.v. de Voedselbank Zaanstreek. Er komen aardappelen, uien, rabarber, bieten, courgettes en pompoenen te staan.

Tuinleden hebben al pootgoed en stekjes gedoneerd. Het onderhoud van de tuin is onderdeel van het Algemeen Werk (een soort corvee), dat tuinleden op het complex verrichten. Uiteraard wordt gehoopt op een goede oogst voor de Voedselbank!

aan het werk op de tuin voor de Voedselbank