Het bestuur

Het bestuur van Jan Vroegop bestaat uit:

voorzitter: Jan-Willem Schipper (tuin 42) )

secretaris: (wnd.) Hans Holtmaat (tuin 92)

2e secretaris: Nel Paulisse (tuin 79)

penningmeester: Marian van Amesfoort (tuin 11)

2e penningmeester: Ramdath Marapengopi (tuin 21)

bestuurslid bouw- en schouwcommissie: René Roding (tuin 35)

bestuurslid algemeen werk & groenvoorziening: vacant