Algemeen werk

Ed Beerepoot, bestuurslid algemeen werk en groenvoorziening

Voor het onderhoud van dat deel van het complex dat niet onder de verantwoording van de individuele tuinder valt is het algemeen werk in het leven geroepen. Denk hierbij aan het onderhouden van de sloten rondom en op het complex, het plantsoen en de opstallen zoals het verenigingsgebouw en de winkel. Iedere tuinder, die jonger is dan 70 jaar, levert zijn/haar eigen bijdrage aan het algemeen werk. In de praktijk is dit vaak niet zozeer een last, omdat het gezamenlijk werken erg gezellig kan zijn en het onderlinge contact bevordert. Het algemeen werk is ingedeeld in vier wijken en een seniorenploeg. Wanneer het algemeen werk plaats vindt kunt u zien in de agenda.