Het bestuur

Het bestuur van Jan Vroegop bestaat uit:

voorzitter: Jan-Willem Schipper (tuin 42)

secretaris Nanny Peereboom (tuin 67)

2e secretaris: Hans Holtmaat (tuin 92)

penningmeester: Marian van Amesfoort (tuin 11)

2e penningmeester: Frits Dikhoff (tuin 62)

bestuurslid bouw- en schouw: René Roding (tuin 35)