Het bestuur

 

Het bestuur van Jan Vroegop bestaat uit:

voorzitter: Nanny Peereboom (tuin 67)

secretaris: Willy Wiersma-Kwantes (tuin 32)

penningmeester: Frits Dikhoff (tuin 62)

2e penningmeester: Marian van Amesfoort (tuin 11)

bestuurslid: Ayetekin Tas (tuin 82)

bestuurslid: Nel Paulisse (tuin 79)