Het bestuur

Het bestuur van Jan Vroegop bestaat uit:

voorzitter: Nanny Peereboom (tuin 67)

secretaris: Willy Wiersma-Kwantes (tuin 32)

penningmeester: Frits Dikhoff (tuin 62)

2e penningmeester: Marian van Amesfoort (tuin 11)

bestuurslid wnd: Ayetekin Tas

bestuurslid vacature