Aanvraag tuin

AANVRAAG TUIN      

Het tuincomplex Jan Vroegop is 6,5 ha groot en is gelegen tussen de Ringweg en de Westzanerdijk in Zaandam. Het is vrijwel geheel omgeven door sloten en windsingels die extra beschutting bieden en heeft een openbare parkfunctie.  2,5 ha van het complex is gemeenschappelijk groen. Het betreft vooral groenstroken met hoog opgaande bomen en bijbehorende onderbegroeiing, die er van nature thuis horen. Bij elkaar zijn dat meer dan 650 bomen waarvan de els het talrijkst is, gevolgd door es, esdoorn, meidoorn en eik. Vogels en andere dieren zijn met veel soorten vertegenwoordigd. Hazen, fazanten, egels, gaaien, spechten en zelfs snippen en uilen zijn bij ons een vertrouwde verschijning en maken dat we heel trots zijn op ons groen.

Vier hectare is aan tuinen voor de leden uitgegeven. Het complex is voor leden het hele jaar geopend. Het is echter niet toegestaan om er de nacht door te brengen. In totaal zijn er 130 tuinen. De meeste tuinen zijn 300 tot 400 m2 groot. Slechts een klein aantal is 200 tot 260 m2 groot. In de meeste gevallen staat er een tuinhuis en eventueel ook een kas op de tuin. Deze moeten  van de vorige eigenaar worden overgenomen. De kosten voor een tuinhuis variëren van € 1000 tot € 6000 en voor een kas maximaal € 2000. Verder betaal je eenmalig entreegeld. Daarna zijn er afhankelijk van water- en stroomverbruik, verzekering, en o.a. contributie jaarlijks terugkerende kosten.

Uiteraard vinden we het leuk dat je belangstelling hebt voor een tuin bij Jan Vroegop. De meeste mensen genieten enorm van het tuinieren. Het is niet alleen hard werken, maar ook ontspanning, contact met andere tuinleden en genieten van al het groen en de vele vogels. Het is belangrijk om je van te voren goed te oriënteren, zodat je je niet verkijkt op het werk dat een volkstuin met zich meebrengt. Zowel de tuin als het tuinhuis vraagt jaarlijks nogal wat uren aan onderhoud. Daarnaast moeten er 5 zaterdagochtenden per jaar werkzaamheden voor het algemeen onderhoud van het complex worden verricht.

Jan Vroegop is een echte vrijwilligersorganisatie. Dat wil zeggen dat niemand in dienst is. We doen bijna alles zelf, zodat we de kosten laag kunnen houden. Dit brengt wel met zich mee dat van de leden (tuinders) nadrukkelijk een inzet voor zowel het eigen als het gemeenschappelijke groen en het verenigingsleven wordt gevraagd. Je kunt daarbij denken aan onderhoud van het complex en de opstallen, hulp bij een evenement, of deelname aan een commissie of bestuur.

Ben je geïnteresseerd in een tuin?

Om in aanmerking te komen voor een tuin bij Jan Vroegop dien je in Zaanstad te wonen. Momenteel is er een wachtlijst. De ervaring heeft geleerd dat er per jaar circa 10 tuinen van eigenaar wisselen. Het is niet persé zo dat nummer één van de wachtlijst als eerste aan de beurt komt voor een tuin. Aan de hand van de vrijgekomen tuin (grootte, prijs, inrichting tuin) enerzijds en de datum van inschrijving en de wensen van de kandidaat-tuinders anderzijds, wordt bepaald wie uitgenodigd wordt om de tuin te bekijken en aan wie deze uiteindelijk wordt toegewezen.

Indien je belangstelling hebt, kun je op het e-mailadres nieuweledenjanvroegop@gmail.com een ‘Aanvraagformulier Tuin’ aanvragen, dat je digitaal kunt invullen en mailen.

Aan de hand van het ingevulde ‘Aanvraagformulier Tuin’ en een gesprek volgt mogelijk een plaatsing op de wachtlijst als kandidaat-lid.