vraag & aanbod

Op deze pagina kunnen tuinleden, die iets over hebben, dat aanbieden aan hun mede tuinleden. Bij voorkeur gratis, tegen een bescheiden prijsje mag ook.  Ook kunnen leden hier iets vragen aan andere leden, bijvoorbeeld een artikel om te lenen, hulp ergens bij of  een advies Het is wel de bedoeling dat het tuin gerelateerd is. De vragen en berichten over een aanbod blijven maximaal 4 weken hier staan. U kunt uw verzoeken tot plaatsing richten aan webbeheerder@janvroegop.nl Geef duidelijk aan wat uw verzoek of aanbod is en vermeld duidelijk uw naam, tuinnummer en hoe u te bereiken bent (tel. nr. of email-adres).

====================================================================================================================