het bestuur

De bestuursleden treden af (en zijn eventueel herkiesbaar) volgens een rooster (wijzigingen voorbehouden):

rooster aftreden bestuursleden

 

 

 

 

                                                                                                       –

                                                                                                          –