het bestuur

De bestuursleden treden af (en zijn eventueel herkiesbaar) volgens een rooster (wijzigingen voorbehouden):

rooster aftreden bestuursleden