Etentje aangeboden door het bestuur

Het bestuur heeft de harde werkers van infra op 30 november een etentje aangeboden. Door de inzet van deze ploeg mensen is het project ook sneller gerealiseerd dan gepland. Tijdens dit etentje zijn er een paar foto’s genomen door Joop en Henny Tjipjes waarvan hier een collage.