wateroverlast

Wateroverlast is geen onbekend verschijnsel op het complex. Het pad tussen de tuinen 92a en 107 en 108 staat op een bepaalde plaats geregeld blank. Voordat het pad plaatselijk opgehoogd gaat worden is door de ‘maandagochtendploeg’ een geul gegraven langs de heg van tuin 108 richting sloot. Hierdoor kan het water wegstromen. Het is de bedoeling deze geul te verlengen tot tuin 107, en deze dan op te vullen met steenslag die in anti worteldoek komt te liggen. Zo ontstaat een drainage die het probleem moet verhelpen.2015-11-16 12.33.072015-11-16 12.32.57

2015-11-16 10.47.242015-11-09 11.22.572015-11-16 11.44.05 HDR